image_08_s
image_02_s
image_06_s
image_07_s

Rijksmuseum Snapguide

Voor het Rijksmuseum verzorgde ik de art direction van de Rijks SnapGuide app, waarin jeugdhelden Ronnie Flex, Mertabi, Teske de Schepper, Jiami Jongejan en Defano Holwijn rondleidingen geven. Rijks SnapGuide is gratis onderwijstool op de smartphone voor leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs. Zij leren over de Gouden Eeuw door Snaps en challenges van de populaire YouTubers en artiesten.

“Elk kind in Nederland moet een keer De Nachtwacht hebben gezien”

Taco Dibbits, Directeur van het Rijksmuseum
Rijksmuseum-Rijks-Snapguide
De YouTuber leidt de leerlingen langs verschillende hoogtepunten uit de Gouden Eeuw, waarbij elk werk wordt toegelicht vanuit persoonlijk oogpunt. Daarna krijgen leerlingen verschillende ‘challenges’. Deze mogen ze beantwoorden met eigen vlogs (foto of film). Aan het einde van de rondleiding sturen de leerlingen de vlogs naar hun leraar, die deze in de afsluitende les kan bespreken.
De huidige generatie leerlingen consumeert actief nieuwe media. Mobieltjes zijn onderdeel van hun leven en van hun leerproces. Doordat YouTubers rondleidingen geven, sluit deze leermethode goed aan bij de beeldcultuur van de jongeren.
Art direction / Design: Richard van Horssen
Concepting agency: Maak Amsterdam
Technische realisatie: MediaMonks

Wil je dit verhaal live horen?

Ik vertel het je graag!

Neem contact op!